Aardrijkskunde
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Het openbaar vervoer in Nederland bestond lang geleden uit trekschuiten. Napoleon en Koning Willem I zorgden ervoor dat we een uitgebreid wegennet kregen.

De EU kunnen we nu niet meer wegdenken in onze gemeenschap. Maar hoe is dat eigenlijk begonnen

(Advertentie voor leraar of ouder)

Het Europees parlement controleert de Europese commissie (soort Europese regering). Ze komen op voor de belangen van Europa. De ministers van de EU-landen controleren ook de Europese commissie. Zij komen op voor de belangen van de landen.

Veel Europese landen zijn lid van de EU. Ze werken samen. Samen zorgen ze voor meer vrede, veiligheid en welvaart voor alle Europeanen.

In Polen ligt een uniek riviergebied. Smeltwater uit de gletsjers stroomt in de lente de rivier in en laat vruchtbare grond achter. Daardoor kunnen er veel zeldzame planten en dieren leven.

(Advertentie voor leraar of ouder)

In het midden van Nederland liggen veel rivieren. Daar bestaat de grond uit rivierklei. We noemen dit gebied dan ook het rivierkleigebied. Dit landschap is lang geleden al ontstaan. In een tijd dat er nog geen dijken waren. En rivieren op verschillende manieren invloed hadden op het landschap.

Klik op de afbeelding om naar de Startpagina te gaan.

Aan weerszijden van een rivier liggen vaak 'uiterwaarden' en 'wielen'. Ze zijn ontstaan door de dijken die we langs de rivier hebben gebouwd.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Een koe melken is nog niet zo gemakkelijk. Kijk zelf maar!

In Nederland zie je in de zomer veel volle maïsvelden. Meestal wordt deze maïs gebruikt als veevoer. Maar er is ook maïs die we zelf kunnen eten.

Op de zeeklei groeit graan, heel veel graan. Het wordt met grote machines geoogst. Dan houdt de boer tarwe en stro over.

Vijftig jaar geleden vond er een grote uittocht uit Nederland plaats. Veel Nederlanders hadden als eindbestemming Australië. Het opbouwen van een nieuw bestaan in een vreemd land bleek niet altijd makkelijk te zijn. Niet iedereen kon goed integreren en sommigen keerden daarom weer terug naar Nederland.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

In de jaren 60 kwamen er veel Turken en Marokkanen naar Nederland. In Turkije en Marokko heerste veel werkeloosheid en in Nederland was er juist een grote behoefte aan arbeidskrachten. Het was de bedoeling dat zij na enkele jaren zouden terugkeren naar het land van herkomst maar velen besloten te blijven en kun kinderen hier te laten opgroeien.

In Nederland wonen veel allochtonen. Zijzelf of hun ouders zijn niet in Nederland geboren. Melisa's ouders komen uit Turkije. In deze clip vertelt ze over haar Turkse achtergrond. Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen tussen de Turkse en de Nederlandse cultuur?

 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn veel mensen naar Nederland gekomen om hier een nieuw bestaan op te bouwen. De immigranten kwamen vooral uit Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. In de jaren '60 en '70, werden er Turkse en Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland gehaald.

Mensen die hun land zijn ontvlucht omdat hun leven er niet meer zeker is kunnen in Nederland asiel aanvragen. Als Nederland vindt dat een vluchteling geen gevaar loopt in eigen land, wordt hij of zij teruggestuurd. Sommige vluchtelingen willen dat niet en vluchten. Ze duiken onder ergens in Nederland.

Stel dat je moet vluchten uit je land omdat het te gevaarlijk is. Je komt dan in een vreemd land en woont in een asielzoekerscentrum. Saman maakte dit mee en vertelt erover in deze clip.

Veel mensen uit arme landen willen graag naar de Europese Unie.Om werk te vinden en om geld te verdienen. Maar niet iedereen mag zomaar komen werken in de EU. Er moet ook nog werk overblijven voor de Europeanen. Daarom worden veel vluchtelingen gepakt en teruggebracht naar hun eigen land.Tegen hun zin, want ze weten zeker dat ze het in Europa beter zouden hebben dan thuis.